دريافت كد تبادل پاپ آپ


كد پاپ آپ را در ويرايش قالب سايت خود قرار دهيد و با اولين پاپ آپي كه در سايت شما باز شود به صورت خودكار سايت شما به سيستم تبادل پاپ آپ اضافه مي شود و ميتوانيد از طريق صفحه امار، ميزان پاپ آپ دريافتي و فرستاده خود را ببينيد. کد زیر را در وب سایت یا وبلاگ خود قرار دهید.